Visie

Leren en leven op school!

Een groot stuk van zijn leven brengt een kind door op school. Daarom vinden we het heel belangrijk dat een kind zijn/haar talenten kan ontwikkelen in een positief en veilig klasklimaat.

Net iets meer ontdekken!

Leren is uitgedaagd worden. Je gaat op ontdekkingstocht door leerstof te ervaren en er het nut van in te zien naar de toekomst toe. In onze lessen staat doen, samen denken en durven ontdekken centraal.

Je thuis voelen op school!

Welbevinden en betrokkenheid dragen we hoog in het vaandel. Dit zijn voor ons basisvoorwaarden om tot leren te komen.

Creatief je talenten ontwikkelen!

Ieder kind heeft talenten. Deze zoektocht gaan we samen met de kinderen aan. Via allerlei actieve werkvormen leren kinderen elkaars talenten kennen en leren ze heel veel van elkaar.

Ruimte om te groeien!

Ieder kind is anders. We gaan samen op zoek naar de kansen en mogelijkheden van ieder kind. We geven kinderen maximale kansen om te leren op zijn/haar eigen tempo.

Samenwerken aan de toekomst!

Door in te zetten op groepswerk leren kinderen van elkaar. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in het helpen van elkaar, in het aanmoedigen en respecteren van elkaar.

Communicatie opent deuren!

Toekomstgericht zetten we heel veel in op ons taalvaardigheidsonderwijs. Spreken is voor ons hier heel essentieel. Spreekvaardige kinderen staan later sterk in hun schoenen. We werken heel intensief aan actieve spreeklessen en kringgesprekken, woordenschatontwikkeling en initiatie Frans en Engels.