Schoolreglement

ADDENDA SCHOOLREGLEMENT 2020-2021

Aanpassing samenstelling scholengemeenschappen BaO-BuBaO

Onze school behoort tot scholengroep 13 Zuid-Limburg, bestaande uit 2 scholengemeenschappen basisonderwijs.
 

Scholengemeenschap BaO-BuBaO Oost 138941

 • GO! basisschool In de Engelse Hof Lanaken
 • GO! basisschool Atheneeke Tongeren
 • GO! freinetschool De Mijlpaal Tongeren
 • GO! basisschool Merlijn Tongeren
 • GO! basisschool GoBiLijn Bilzen
 • GO! basisschool De Linde Borgloon 
 • GO! basisschool De Bilter Heers
 • GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zonnestraal Tongeren

DICO SGM: Nassen René

Scholengemeenschap BaO-BuBaO West 138966

 • GO! basisschool Schuttershof Sint-Truiden
 • GO! freinetschool Het Wijdeland Sint-Truiden
 • GO! basisschool Momentum Sint-Truiden
 • GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Bloesem Sint-Truiden
 • GO! basisschool De Regent Gingelom
 • GO! basisschool De Letterfant Engelmanshoven
 • GO! basisschool De Zonnebloem Wilderen
 • GO! basisschool De Kleurenboom Gingelom
 • GO! basisschool De Groeiboog Gingelom
 • GO! Leefschool De WonderWijzer Nieuwerkerken

DICO SGM: Wouters Rudi

 

Levensbeschouwelijk onderricht en 5-jarige leerplichtige kleuters

 

Verlaging van de aanvang van de leerplicht vanaf 1 september 2020

Bao/2020/02

Publicatiedatum: 02/07/2020

Datum laatste wijziging: 02/07/2020

Wettelijke basis: Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals laatst gewijzigd door het decreet over het onderwijs XXX.

 • Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. 
 • Het nieuwe eerste jaar leerplichtonderwijs situeert zich in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid Nederlands.
 • De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt vanaf het schooljaar 2020-2021 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar.
 • Afwezigheden van 5-jarigen in het kleuteronderwijs die de directie als aanvaardbaar beschouwt worden in aanmerking genomen voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid voor het voldoen aan de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling.
 • Voor het levensbeschouwelijk onderricht in het officieel onderwijs kunnen ouders er voor kiezen om hun leerplichtige kleuter te laten aansluiten bij een lagere school naar keuze.

 

Levensbeschouwelijk onderricht voor de leerplichtige 5-jarigen

 • Ouders kunnen tot uiterlijk 8 september 2020 kiezen om hun 5-jarige leerplichtige kleuter levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen, maar dit is niet verplicht en niemand mag druk uitoefenen bij deze keuze.
 • Het levensbeschouwelijk vak wordt niet in de kleuterschool en ook niet door de leerkracht van de kleuter gegeven.
 • De kleuter moet zijn/haar klasje verlaten en de levensbeschouwelijke les gaan volgen in een klas van de lagere school.
 • Het levensbeschouwelijk onderricht wordt dus NIET aangeboden in of door de kleuterschool zelf.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat of Direct downloaden.

Direct downloaden